Program Pengalaman Homestay Malaysia di seluruh negara mencatat pendapatan berjumlah RM6.81 juta bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini.

Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz berkata jumlah pendapatan itu menunjukkan peningkatan 6.7 peratus berbanding RM6.39 juta bagi tempoh yang sama tahun lalu.

Katanya sehingga Mac tahun ini, sejumlah 186 kluster homestay, 3,706 pengusaha/rumah dan 5,219 bilik, berdaftar dengan kementerian.

Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *