MH Online

Laman Suara Rakyat

mh online

Perlindungan Insurans Hayat Berkembang 6.2 Peratus Kepada RM1.24 Trilion 2015

Industri insurans hayat mencatatkan pertumbuhan 6.2 peratus dalam perlindungan insurans kepada RM1.24 trilion pada 2015 berbanding RM1.17 trilion pada 2014.

Menurut Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM), secara keseluruhannya industri insurans hayat menyediakan perlindungan kepada 12.5 juta orang pada 2015, kenaikan sebanyak 129,015 berbanding pada 2014.

Jumlah jaminan per kapita pada 2015 juga merekodkan kenaikan kepada RM39,929 daripada RM38,075 sebelum itu, menurutnya dalam satu kenyataan.