Anda di sini!
Utama > Posts tagged "tepung"

Pelajar Hasilkan Yogurt Dan Tepung Melalui Sukun

KUALA NERUS, Penyelidikan seorang pelajar berjaya menghasilkan yogurt dan tepung daripada buah sukun. Penghasilan bahan makanan  tersebut dilakukan Siti Nuriah Mohd Noor, 24,  yang sedang mengikuti pengajian peringkat Sarjana di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) menerusi kajiannya bertajuk Kanji Rintang Sukun. "Saya memfokus kepada potensi fiber buah sukun yang saya ektrak menjadi tepung dan melalui tepung itu, saya hasilkan kanji sebelum saya hasilkan pula yogurt. "Saya nampak kajian ini berpotensi tinggi untuk dikomersialkan sebab

Top